De stichting

In de Tweede Wereldoorlog is op de streek Trimunt door de Duitsers een radarstelling gebouwd als onderdeel van de Kammhuberlinie, welke weer onderdeel was van de Atlantikwall. Deze radarstelling heeft een grote impact gehad om de omgeving en bewoners. Heden ten dage bestaan hiervan nog  restanten.

Stichting Bunkerbehoud Trimunt, Radarstelling Löwe wil deze voormalige Stelling weer onder de aandacht brengen en dit stuk historie bewaren. Zij is van plan de restanten van de stelling te behouden en waar mogelijk te herstellen ten einde deze te gebruiken voor educatiedoeleinden met betrekking tot oorlog en menselijke verhoudingen.